TERMENI ȘI CONDIŢII

  1. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi toate adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinută în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a EVOLVESOFTDREAM S.R.L. De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

  1. Responsabilitate

TUDOR TIM IONESCU  se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dumneavoastră cu caracter personale… Informatiile furnizate  de dumneavoastă sunt date cu garanţia păstrării confidențialității acestora.

  1. Copyright şi utilizarea conţinutului 

Acest website este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, iar utilizare neautorizată a datelor cu caracter personal sau a informaţiilor de orice natura aflate pe acest website reprezinta încălcarea a dreptului de autor, legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal sau alte legi.

Societatea si logo-ul TUDOR TIM IONESCU sunt mărci comerciale înregistrate, iar utilizarea lor necesită permisiunea expresă. Utilizarea neautorizată a acestora şi a oricăror alte mărci comerciale din portofoliul TUDOR TIM IONESCU  se pedepseste conform legii.

  1. Menţiuni finale

TUDOR TIM IONESCU îşi rezervă dreptul de a modifica, înlocui şi/sau şterge orice conţinut de pe website, poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare şi poate restricţiona accesul sau poate suspenda distribuirea website-ului oricand, fără vreo notificare prealabilă.

Orice persoană care viziteaza site-ul TUDOR TIM IONESCU oferind date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui website accepta în mod expres şi neechivoc prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către TUDOR TIM IONESCU în vederea efectuării de studii de piaţa; transmiterii de materiale promoţionale de marketing direct; realizării operatiunilor de recrutare de personal; solutionarea cererilor, întrebarilor şi reclamatiilor; alte activitati întreprinse de TUDOR TIM IONESCU  şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari exprese.

TUDOR TIM IONESCU va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.