POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Accesand şi navigând pe acest site, acceptaţi, termenii de utilizare descrişi în continuare.

 1. Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal 

Noţiunea de „informaţii personale identificabile” se referă la informaţii care vă identifică de tipul: nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, numar de telefon, etc. TUDOR TIM IONESCU nu va folosi aceste date fără aprobarea dumneavoastră. În procesarea datelor dumneavoastră  se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimității şi legile românești în vigoare.

TUDOR TIM IONESCU se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, TUDOR TIM IONESCU  se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător informaţiile cu caracter personal (denumite „informaţii personale identificabile”) care au fost colectate prin intermediul website-ului sau.

Intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului noastru si care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile TUDOR TIM IONESCU  si oportunităţile de angajare.

 1. Colectarea şi utilizarea de „informaţii personale identificabile

Obţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă vă decideţi să le furnizaţi prin completarea Formularului de contact, existent pe site-ul www.tudorionescu.eu  necesar solicitării de informaţii, oferte sau suport privind anumite soluţii/produse ale TUDOR TIM IONESCU. Prin completarea Formularului de contact, solicitantul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii TUDOR TIM IONESCU şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către acesta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele dumneavoastră  personale nu sunt folosite în alt scop decât daca obţinem permisiunea dumneavoastră sau dacă se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale. Toţi cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată.

De exemplu:

 • dacă ne trimiteţi un mesaj prin email solicitând informaţii despre  TUDOR TIM IONESCU, vom folosi adresa dumneavoastră de email şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi  pentru a răspunde solicitării adresate.

TUDOR TIM IONESCU colectează în general numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi informat în acest sens  în respectiva etapă a colectării datelor. TUDOR TIM IONESCU  colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege sau standarde profesionale. Rămâne la latitudinea dumneavoastră când doriţi să oferiţi TUDOR TIM IONESCU informaţii confidenţiale şi sunteţi rugat să nu furnizaţi  în niciun fel de condiţii informaţii către TUDOR TIM IONESCU, decât dacă sunteţi de acord cu utilizarea acestora de către TUDOR TIM IONESCU  scopuri comerciale legitime şi cu transferul şi stocarea unor asemenea informaţii în bazele de date ale TUDOR TIM IONESCU.  În situaţia în care doriţi să aflaţi dacă furnizarea către TUDOR TIM IONESCU  a unor informaţii confidenţiale este sau poate fi necesară sau corespunzătoare unor anumite scopuri specifice, vă rugăm să contactaţi TUDOR TIM IONESCU  la datele de contact din sectiunea CONTACT.

Prin completarea Formularelor de contact și bifarea căsutei „sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate de prelucrare ale datelor personale„, vă dați acceptul să fiți contactat sau să primiți informări referitoare la întrebările sau solicitările dumneavoastră, oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing prin e-mail de TUDOR TIM IONESCU. În cazul în care persoană vizată nu dorește să primească oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing prin e-mail de la TUDOR TIM IONESCU nu va bifa în formularul căsuta respectivă.

TUDOR TIM IONESCU garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele menţionate mai sus.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către TUDOR TIM IONESCU:

 • răspunde solicitărilor sau intrebarilor vizitatorului;
 • transmite oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea TUDOR TIM IONESCU faţă de persoana dumneavoastră;
 • efectuază de statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea TUDOR TIM IONESCU faţă de persoana dumneavoastră.

Datele dumneavoastra sunt destinate utilizării de către TUDOR TIM IONESCU în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Conform Legii nr. 677/2001, dumneavoastră beneficiaţi de dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi de asemenea, puteti solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la adresa de email din sectiunea CONTACT.

 1. Spam

TUDOR TIM IONESCU este total împotriva „spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Numai cu permisiunea dvumneavoastra TUDOR TIM IONESCU va poate trasmite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

 1. Adresele IP 

Adresa de IP este un număr unic alocat calculatorului dumneavoastra atunci cand accesaţi internetul ce permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP ale vizitatorilor pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. De asemenea informatiile pot fi folosite si pentru realizarea unei analize ce tine de performanţa website-ului.

 1. Cookies

Cookie-urile reprezinta acel text scurt pe care un website îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului dumneavoastra şi permite website-ului să  îşi amintească accesarile anterioare efectuate de dumneavoastra.  Cookie-urile primite de la TUDOR TIM IONESCU, nu pot fi folosiţi pentru a rula programe sau a introduce viruşi în calculatorul utilizatorilor.  TUDOR TIM IONESCU  foloseşte cookies exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. Cookies singure nu ofera alte informatii si nu va identifica pe dumneavoastra personal.  Dacă vizitaţi website-ul TUDOR TIM IONESCU, noi folosim cookies pentru a realiza statistici consolidate care ne ajută să stabilim ce domenii ale site-ului sunt preferate de vizitatori.

 1. Transmiterea şi transferul de „informaţii personale identificabile”

TUDOR TIM IONESCU nu transmite de date personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale şi comerciale (ex. google analytics), pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale și alte situații excepționale. În unele situaţii, TUDOR TIM IONESCU  poate, de asemenea, transmite datele dumneavoastra personale de contact unor companii externe sau furnizori de servicii care lucrează în numele nostru pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastra.  Prin furnizarea informatiilor personale pe site-ul web TUDOR TIM IONESCU, vizitatorii accepta acest transfer şi stocarea datelor lor.

TUDOR TIM IONESCU poate transmite datele personale de contact în cazul în care intervine vânzarea, cesiunea sau transferul activităţi societatii TUDOR TIM IONESCU, cand este necesar a se răspunde cererilor guvernului ori autorităţilor abilitate să aplice legea sau când se cere prin lege, hotărâri judecătoreasca sau alte tipuri de reglementări. De asemenea, aceste divulgări pot interveni în cazul unui audit al confidenţialităţii sau securităţii datelor ori pentru a răspunde unei reclamaţii. Exceptand situatiile mentionate TUDOR TIM IONESCU nu va divulga informatiile unor terţe părţi pentru a fi utilizate in scop de marketing sau orice alte scopuri.

 1. Minorii

TUDOR TIM IONESCU nu este conceput intenţionat pentru minori şi nici nu se adresează direct acestora. Politica noastră este ca niciodată să nu colectăm sau să păstrăm în mod deliberat informaţii despre minori.

 1. Opţiuni

Cand vizitati website-ul nostru nu vi se cere să furnizaţi date personale cdar pentru a putea primi informaţii suplimentare despre serviciile noatre, website-ul va solicita permisiunea pentru a utiliza datele personale in vederea raspunderii solicitarii dumneavoastra.  Puteţi accepta sau declina aceste utilizări. Dacă optaţi pentru anumite servicii sau comunicări (spre exemplu o comunicare informativă electronică  e-newsletter), vă veţi putea dezabona în orice moment, urmărind instrucţiunile incluse în fiecare comunicare si noi vom elimina imediat datele dumneavoastra.

Securitatea și integritatea datelor

TUDOR TIM IONESCU a implementat proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. Accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască si au obligatia să menţină confidenţialitatea acestora. De asemenea, informaţiile se pastraza doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până când persoana respectivă solicită stergerea acestor date.

 1. Întrebări referitoare la politica privind confidenţialitatea şi aplicarea acesteia 

TUDOR TIM IONESCU  se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dumneavoastră  cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la datele de contact din sectiunea CONTACT.